CzechEnglishDeutschRussianFrenchSpanish
Překlady, tlumočení, konferenční servis
MARVEL, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: +420 224 222 045

Služby

MARVEL s.r.o. - ČeskyPřekladatelská agentura MARVEL s.r.o. poskytuje jazykové služby ve všech běžných i méně běžných jazycích.

  PŘEKLADY A KOREKTURY

Překlady

Zajišťujeme jak překlady obecného rázu, tak i vysoce specializované, např. v oboru bankovnictví, financí, práva, přírodních věd, strojírenství, stavebnictví, telekomunikací, medicíny , účetnictví, informační technologie, energetiky.

Soudně ověřený překlad

Pro úřední účely je zapotřebí tzv. ověřeného překladu (někdy se říká „soudního“ překladu, překladu „s kulatým razítkem“). V takovém případě je třeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd. Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady - tuto službu jsme také schopni zajistit). Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny.

Překladatelská agentura MARVEL s.r.o. je schopna zajistit překlady se soudním ověřením ve všech běžných i méně běžných jazycích.

Korektury

Korektury provádí rodilí mluvčí.

Poznámka:

Překladem se rozumí překlad souvislého textu editovaného v příslušném textovém editoru bez tabulek, DTP a jiných grafických úprav. NS = normalizovaná strana, tj. 1800 úhozů na 1 stranu, při počítačovém zpracování 1800 bytů. Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS. Denní norma pro 1 pracovní den je 6 NS cílového textu. V případě překročení této denní normy si agentura účtuje příplatek za spěšnost. Den zadání a den odevzdání překladu, víkendy a svátky se do dodacích lhůt nezapočítávají.

 

 Tlumočení

Simultánní tlumočení (kabinové)

Simultánní tlumočení (kabinové) se používá při konferencích, seminářích, a podobných příležitostech, kdy řečník mluví do jednoho mikrofonu a tlumočník hovoří současně s ním, avšak jiným jazykem, do druhého mikrofonu. Posluchač si může vybrat, zda chce mít ve svých sluchátkách originál nebo překlad (případně který z konferenčních jazyků). Každá kabina musí být obsazena nejméně dvěma tlumočníky.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je tlumočení, kdy řečník pronese větu, odstavec či delší úsek textu, a to pak po něm opakuje tlumočník v jiném jazyce. Konsekutivní tlumočení se používá především při jednáních "u stolu", tiskových konferencích, a pod., nevhodné je naopak při konferencích a seminářích, kde jsou přednášeny souvislé referáty, a to ze dvou důvodů:

  • celá akce se protáhne na dvojnásobnou dobu
  • střídání projevu v různých jazycích vede k tomu, že posluchači se brzy přestanou soustředit.

Pokud je konsekutivní tlumočení nezbytné při konferencích či seminářích a má trvat déle než půl dne, je zapotřebí dvou tlumočníků, kteří se střídají.

Soudní tlumočení

Pro úřední účely je zapotřebí tzv. soudní tlumočení. Jedná se především o tlumočení svatebních obřadů a tlumočení u soudů. Překladatelská agentura MARVEL s.r.o. je schopna zajistit soudní tlumočníky ve všech běžných i méně běžných jazycích.

Poznámka:

Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení. Minimální objednatelná jednotka pro tlumočení je 1/2 pracovního dne. Tlumočník má právo započítat si čas strávený na cestě mimo své bydliště do pracovního nasazení.

 Technika

Překladatelská agentura MARVEL s.r.o. je schopna zajistit veškerou audiovisuální a tlumočnickou techniku včetně obsluhy.

 Konference

Překladatelská agentura MARVEL s.r.o. je schopna uspořádat na klíč jakoukoliv akci konferenčního typu - kongresy, konference, školení, tiskové konference, sympozia, firemní dny a další typy akcí nebo vám pomůžeme zajistit jednací místnosti a sály, dekoraci a občerstvení, služby hostesek, společenské akce, ubytování.

 MARVEL s.r.o. - EnglishMARVEL s.r.o. - DeutschMARVEL s.r.o. - PусскийMARVEL s.r.o. - FrançaisMARVEL s.r.o. - EspanolMARVEL s.r.o. - SlovenskyMARVEL s.r.o. - PolskiMARVEL s.r.o. - Česky
 

Aktualizováno: 22. 6. 2010 11:19:43