CzechEnglishDeutschRussianFrenchSpanish
Překlady, tlumočení, konferenční servis
MARVEL, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: +420 224 222 045

Ceny

Naše agentura stanoví ceny po dohodě se zákazníkem a to podle stupně odbornosti, objemu zakázky a termínu vyhotovení, a dále pak podle speciálních požadavků zákazníka např. zpracování dokumentu v nestandardním formátu, překlady určené pro odborné publikace, výroční zprávy, manuály, dokumenty pro výběrová řízení, zpracování zakázek pro zahraniční partnery.

Na přání vám vyhotovíme předběžnou kalkulaci.
 

Standardní termín vyhotovení překladů 2 dny (max. 6 NS/den).
NS = normalizovaná strana, tj. 30 řádků po 60 úhozech, při počítačovém zpracování 1800 bytů tj. cca 240 slov.

K výše uvedeným speciálním cenám vám rovněž nabízíme množstevní slevy. V případě, že u naší agentury objednáte překlady nad 500 NS/6 měsíců poskytneme vám slevu ve výši 2% formou dobropisu.

Poznámky
Překladem se rozumí překlad souvislého textu editovaného v příslušném textovém editoru bez tabulek, DTP a jiných grafických úprav.

NS = normalizovaná strana, tj. 30 řádků po 60 úhozech, při počítačovém zpracování 1800 bytů tj. cca 240 slov.

Denní norma pro 1 pracovní den je 6 NS cílového textu.
Ceny jsou orientační a mohou se lišit v případě velmi specializovaných textů.
Den zadání a den odevzdání překladu, víkendy a svátky se do dodacích lhůt nezapočítávají.

Poznámky

Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.
Minimální objednatelná jednotka pro tlumočení je 1/2 pracovního dne.

U kabinového tlumočení musí být kabina obsazena dvěma tlumočníky, ve výjimečných případech při nasazení jednoho tlumočníka je účtován stoprocentní příplatek.

Tlumočník má právo započítat si čas strávený na cestě mimo své bydliště do pracovního nasazení.

Pokud objednatel opomene akci stornovat, nebo se ji pokouší stornovat v době, kdy je již tlumočník cestou na akci a také se na tuto akci dostaví, bude účtována 100% částka z objednané doby tlumočení.

Nestandardní jazykové kombinace – individuální kombinace

Zákazník je oprávněn na vyhotovený překlad uplatnit reklamaci, a to co nejdříve po obdržení překladu, nejpozději však do 24 měsíců. Reklamaci lze uplatnit buď osobně, nebo zasláním překladu s uvedením důvodu reklamace e-mailem na adresu . Agentura zjištěné závady neprodleně odstraní na vlastní náklady.


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo jen www.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Aktualizováno: 20. 5. 2019 22:13:53